Verslag van de bijeenkomsten over Actief Burgerschap & Politiek

Actief Burgerschap & Politiek


In 6 bijeenkomsten gaan PPD en SMKK in op het thema Actief Burgerschap, gericht op de achterban van deze 2 maatschappelijke organisaties. Wat betekent participatie en op welke wijze kun je als burger participeren? Aan de hand van voorbeelden is tijdens de presentaties ingegaan op de diverse vormen van participatie in je eigen wijk, gemeente, vereniging, werkomgeving of in de politiek. Participatie betekent ook dat je zeggenschap hebt. Je kunt je mening/stem laten horen en op die manier invloed uitoefenen. Heel actueel is nu natuurlijk: je stem laten horen tijdens de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart 2018. Maar wat doet die gemeente, welke taken en verantwoordelijkheden heeft het college of de raad? ProDemos is bij alle bijeenkomsten aanwezig om aan de hand van vragen de kennis van het publiek te testen en informatie te geven over de taken en bevoegdheden van de gemeente(raad).


We waren aanwezig in:


Heerlen op 23 februari

Kandidaten die deelnamen aan het debat waren:

Amine Oulad Lmaroudia (D66), Peter Pauwels (CDA), Loek Damen (OPH), Wim van Kempen (SP), Ewout Tijdeman (GL), Cynthia Mali (PvdA), Eliane Geron (PvD)

Bezoekers: 65


Weert op 25 februari

Kandidaten die deelnamen aan het debat waren:

Najat Karime (DUS), Jurella Kleinmoedig (Weert Lokaal), Malika Zaaboul (PvdA), Henk Stribos (CDA), Ibrahim Doslu (SP), Lizbeth Steinbach (D66)

Bezoekers: 25


Venlo op 4 maart

Kandidaten die deelnamen aan het debat waren:

Aissa Meziani (CDA), Natascha Kroonstuiver (50 Plus), Duran Yildiz (1 Lokaal), Mohammed Addarazi (PvdA), Wim Janssen (Groen Links)

Bezoekers: 120


Geleen op 8 maart

Kandidaten die deelnamen aan het debat waren:

Leila Lasri (SPA), Kim Schmitz (GL), Omar El-Attal (PvdA), Robert Housmans (PVV), Rob Haenen (D66), Ton Raven (Stadspartij), Yves Claessens (VVD), Jos Bessems (DNA), Inge Krebaum (GOB), Marcel Mastenbroek (CDA)

Bezoekers: 75


Venray op 9 maart

Kandidaten die deelnamen aan het debat waren:

Amina Sebbar (Venray Lokaal), Emina Joosten-Beslagic (D66), Mohamed Aoussar (SP), Elly Dijck (PvdA), Selcuk Ipek (CDA), Alia Achour (Samenwerking Venray), Natascha Kroonstuiver (50+)

Bezoekers: 25


Maastricht op 18 maart

Kandidaten die deelnamen aan het debat waren:

Franca Eurlings (D66), Antoine van Lune (PvdA), Hassan es Sadki (CDA), Menno Janssen (GL), Jan Hoen (MVP), Alex Lurvink (MOED), Bennie van Est (50+), Jo Smeets (PVM), Jos Gorren (SAB), Jim Janssen (Senioren partij)

Bezoekers: 80


ProDemos leidde ook de debatten met de lokale kandidaten. Aan de hand van stellingen mochten zij reageren en met elkaar en het publiek in debat gaan. In de debatten zijn thema’s aan de orde gesteld zoals openbare orde en veiligheid, zorg (voor ouderen), opening van winkels op zondagen, voorzieningen cultuur en sport, parkeerbeleid, armoedebeleid, werkgelegenheid. Allemaal thema’s die de burger direct aangaan en waar iedereen ook wel een mening over heeft. Zo ook de lokale politici en kandidaten. Dit leidde soms tot stevige meningsverschillen maar ook tot gelijkgestemden. Het publiek heeft actief meegedaan en de kandidaten kritische vragen gesteld.